Logo

Metsanduslikud tarkvarad

Valmistooted ja erilahendused

Deskis tarkvaratoodete seast leiad sobiva lahenduse, millega saad kohe tööd alustada igas metsamajanduse valdkonnas.
Deskis baastarkvarade juurde on võimalik tellida lisamooduleid ning erilahendusi ettevõtetele, kes soovivad IT-lahendusi, mida ei pakuta turul.

Pic
temp

ForestMan

Välitöödeks sobiv tarkvara ja äpp, mis on mõeldud Metsaregistri eraldiste, teatiste ja isiklike märkmete ning GPS asukoha ja kaardi vaatamiseks.

Vaata edasi
temp

Langihaldus

Veebirakendus annab reaal-ajas ülevaate metsamaterjali kogusest langil, transpordil ja lõpplaos. Eraldi rakendused metsamajandajale, masinajuhtidele, autojuhtidele.

Vaata edasi
temp

Metsauuendus

Metsa uuendus- ja hooldustöid lihtsustav veebitarkvara. Annab ülevaate vajaminevatest taimekogustest, uuendustöid või metsahooldust vajavatest lankidest, annab reaal-ajas ülevaate tööde progressist ning aitab teostada uuendustööde järelvalvet.

Vaata edasi
temp

Metsahaldus

Metsamajandaja infosüsteem ja kaarditarkvara, mis on mõeldud metsaomanikele ja metsaühistutele takseerandmete vaatamiseks ja metsamajandustööde planeerimiseks.

Vaata edasi
temp

Metsakorraldus

Kaarditarkvara, mis on tehtud metsakorraldajale metsamajandamiskavade tootmiseks, nende trükkimiseks ja Metsaregistrisse saatmiseks.

Vaata edasi
temp

Mapwork Harvester

Harvesteri pardaarvutisse või tahvelarvutisse sobiv kaarditarkvara Metsaregistri ja Maa-ameti andmete vaatamiseks. Sisaldab harvesterijuhile vajalikke erifunktsioone.

Vaata edasi
temp

Puidu vastuvõtt

Puidu vastuvõtja rakendus, millega saab näha saabuvaid puidukoormaid, sisestada vastuvõetud koguseid ning kontrollida puidu päritolu.

Vaata edasi
temp

Piirangud metsas

Teenus piirangutega alade - vääriselupaikade, potentsiaalsete vääriselupaikade, pühapaikade ja Natura alade - kontrollimiseks. Piiranguga ala kattuvust saab kontrollida nii katastritunnuse, teatise numbri kui ka oma ala järgi.

Vaata edasi