Logo

Deskis metsanduslik infosüsteem

Deskis tarkvarad moodustavad omavahel ühendatud metsandusliku infosüsteemi.
Deskis infotehnoloogilised lahendused lihtsustavad metsade korraldamist, haldamist ja ülestöötamist. Erinevad IT-lahendused aitavad jälgida kogu metsamajandamise ahelat, andes pidevalt ajakohast infot kasvava metsa ning puitmaterjali kogustest, metsa istutamisest kuni materjali lõpplattu ning andmete raamatupidamisse jõudmiseni.

Metsanduslik infosüsteem