Logo

Metsakorraldus

Metsakorralduslike tööde operatiivne teostamine ning metsamajandamiskava koostamine

Metsakorralduse tarkvaraga tagad:

Baastarkvaras

temp

Tellimuste ja klientide haldamine

temp

Takseerandmete
sisestamine ja piirid

temp

Metsamajandamiskavade
loomine ja eksport

temp

Ruumiline planeerimine
kaardil

temp

Progress ja aruanded

temp

GPS