Logo

Vahelaos oleva puidu ja biomassi arvestus Langihalduses

UUS! VAHELADU moodul LANK.EE tarkvaras


Väiksem ajakulu puidu päritolu tõendamisel. Proovi lank.ee uut moodulit VAHELADU.

Mis on vaheladu?

Metsalankide ja puitu vastuvõtvate tehaste vahele tekivad tihtipeale suured kokkuveetud puidu vahelaod. Vahelao puidul on mitmekesine päritolu, sest sinna veetakse puitmaterjali kokku paljudelt erinevatelt metsalankidelt.

Miks on vajalik detailne arvepidamine vaheladudes?

Puidu päritolu peab metsamaterjali omanik suutma igal ajal dokumentaalselt tõendada. Uue EU taastuvenergia direktiivi valguses on ka kütteks mineva biomassi veoste päritolu tõendamine olulisem kui kunagi varem. Olgu see ümar- või energiapuit, metsamaterjali transpordil peab puidu päritolu alati olema saatelehel kaasas.

Vaheladu

Kuidas pidada vaheladude üle arvestust automaatselt?

Lank.ee uue vahelao mooduliga saab pidada detailset ja automaatset arvestust vaheladudes oleva metsamaterjali üle. Automaatne arvestus toimub saabunud ja lahkunud veoselehtede põhjal FIFO (first-in-first-out) meetodil.

Lank.ee vahelao automaatika:

 • automaatne laoseisu arvestus
 • automaatne päritolude arvestus
 • automaatne sertifikaatide arvestus
 • Lank.ee vahelao moodul lihtsustab aruandlust:

 • automaatne päritolude akt veoselehele kaasa
 • päritolude koondaruanne puidu ostjale
 • Puitmass vahelaos

  Proovi tarkvaras
  Liitu Langihaldusega

  temp

  Laoseis

  temp

  Päritolude akt

  temp

  E-veoseleht

  01.08.2023