Deskis

Metsanduslikud tarkvaradVaata meie tooteid

Deskis

Metsanduslikud tarkvarad

Vaata meie tooteid

Metsakorraldus

Tarkvara METSAKORRALDUS on mõeldud metsakorraldajatele metsamajandamiskavade tegemiseks. Tarkvara töötab Windows platvormil - seega enamus kontori- ja sülearvutitel.

Tellimuste, isikute ja kinnistute andmebaas

 • Tellimuste haldamine - lisamine, otsimine ja muutmine.
 • Tellimustele staatuse määramise võimalus.
 • Tellimuse arve haldus ja Metsaregistri kuupäevade sisestamine.
 • Isikute (kliendid, töötajad jne.) lisamine, muutmine ja otsimine.
 • Isikutele tüüpide lisamise võimalus - klient, võlglane, partner vms.
 • Kinnistute lisamine, otsimine ja muutmine.
 • Kinnistu omanike andmete otsing Kinnistusraamatust. (Vajalik leping Kinnistusraamatuga)
 • Katastriüksuse info laadimine Maa-ametist.

Eraldiste moodustamine

 • Eraldise lisamine, otsimine ja muutmine.
 • Takseerandmete sisestamine ja automaatsed kontrollid.
 • Eraldise piiri mugav joonistamine ja muutmine.
 • Eraldise pindalast arvestatakse automaatselt maha kaardil olevad teed, trassid ja kraavid.
 • Piirangute automaatne kontroll ja lisamine eraldise andmetele.
 • Võimalus lisada eraldisele mitu tööd korraga.

Võimalusterohke kaart

 • Kaardipildi suurendamine, vähendamine, nihutamine.
 • Punktobjektide, joonte ja alade kaardile lisamine.
 • Joonobjektidele laiuse määramine (teed, trassid, kraavid jne).
 • Looduskaitseliste objektide joonistamine.
 • Alade ja joonte kuju muutmine - poolitamine, liitmine ja lõikamine.
 • Kaardikihtide sisse/välja lülitamine, järjekorra ja stiilide muutmine.
 • Punktidest joone, alast joone või joonest ala moodustamine.
 • Vahemaade ja pindalade mõõtmine.
 • SHP, TAB, TIF, JPG, PNG, ECW, GPX formaadis failide avamine.
 • Aluskaartideks Maa-ameti ortofoto, metsanduslik orto, mullakaart, kõrgusmudel ja põhikaart katastripiiridega.
 • Võimalus avada kaardiobjekt Google Maps satelliidipildil.
 • Offline kaardid välitööks ilma internetiühenduseta.
 • Metsaregistri andmekihid - eraldised, teatised
 • EELIS kaardikihtide lisamise võimalus.
 • Teemakaardid - alade automaatne värvimine puuliikide või tööde järgi.
 • Välitöö korral GPS asukoht kaardil.
 • Kaardi salvestamine/trükkimine PDF formaadis.
 • Aadressi, katastritunnuse ja kvartali järgi otsing.
 • Katastri geomeetria kontroll - leiab digimise topeltpunktid ja alade kattuvuse.

Andmete import

 • Olemasolevate metsakavade import .xml ja .csv failidest.
 • Takseerandmete import Metsaregistrist (imporditakse avalikus registris olev info).
 • Isikute andmebaasi importimine .csv failist.

Väljundid

 • Kava väljatrükk PDF formaadis (näidis).
 • Kaardid lisatakse kava väljatrükile automaatselt.
 • Andmete eksportimine Metsaregistri uuenenud andmeformaati (XML formaat).
 • Valitud kinnistute või eraldiste kohta Metsaregistri formaadis .csv failide eksport koos .tab kaardifailiga.
 • Erinevad aruanded isikute, kinnistute ja eraldiste kohta.
 • Võimalik tellida lisaaruandeid.

Kontakt

Peep Teppo

Tarkvarade müük ja tehniline tugi

Telefon: (+372) 5568 3266
E-post: peep[at]deskis.ee