Logo


Puidu- ja biomassi veoste vastuvõtmine e-veoselehegaRED II direktiiv

Jaanuaris 2023 rakendunud EL Taastuvenergia direktiivi (RED II) nõuded sätestavad biomassi päritolu tõendamise.

Loe siit: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/biomasskutuste-saastlikkuse-kriteeriumid

Lahendus

Keskkonnaministeeriumi poolt läbi viidud RED II teabekohtumisel 6. detsembril 2022 tutvustati nõuete täitmiseks ja aruandluse lihtsustamiseks sobivat lahendust: puidu vastuvõtu tarkvara sihtkohas.ee

Sihtkohas.ee pakub teile võimalust lihtsustada puidu ja biomassi päritolu tõendamise protsessi.

Tasuta proovimine

Proovige tasuta ja teile on tagatud igakülgne abi uue tehnoloogia kasutuselevõtul.

95% kasutajatest on prooviperioodi jooksul veendunud, et sihtkohas.ee:

 • hoiab kokku aega puidu ja biomassi vastuvõtmisel ja kontrollimisel
 • võimaldab nõuetekohast aruandlust
 • tõhustab ja automatiseerib raamatupidamist


 • Prooviperioodi aktiveerimiseks sõlmi leping siin: https://www.deskis.ee/sihtkohas/

  Lisainfo saamiseks helista: +372 5883 7865

  Personaalsele konsultatsioonile registreeri siin: https://deskis.ee/sihtkohas/form/register.php  Kuidas sihtkohas.ee aitab tagada biomassikütuste säästlikkuse kriteeriumid (RED II nõuded)?

 • registreerib ja talletab kõik e-veoselehtedega saabuvad biomassi veosed
 • andmed säilitatakse keskses e-veoselehtede registris 7 aastat
 • päritolu tõendavate dokumentide olemasolu ja kättesaadavus
 • auditeerijatele ja järelkontrollile vajalikud andmed saadaval vajalikes aruannetes

  Kuidas sihtkohas.ee aitab tõhustada tööprotsessi?

 • saabuv veos on kauba saajale tarkvaras nähtav kohe peale kauba pealelaadimist
 • saabuvale veosele on võimalik teostada eelkontrollid
 • vastuvõtu kogused on ka kauba müüjale koheselt nähtavad
 • automaatsete aktide tegemine kauba müüjale põhineb vastuvõetud kogustel

 • Tekst loodud: 15.03.2023