Deskis OÜ | Langihaldus

Uus moodul vaheladudes oleva metsamaterjali haldamiseks


Head kasutajad!

Kutsume Teid tutvuma lank.ee tarkvara vahelao lisamooduliga, millega hoiate kokku aega puidu päritolu arvestusel ja tõendamisel metsamaterjali ladudes.

Mis on vaheladu?

Metsalankide ja puitu vastuvõtvate tehaste vahele tekivad tihtipeale suured vahelaod. Vahelao puidul on mitmekesine päritolu, sest sinna veetakse puitmaterjali kokku paljudelt erinevatelt metsalankidelt.

Vaheladu

Miks on vajalik detailne arvepidamine vaheladudes?

Puidu päritolu peab metsamaterjali omanik suutma igal ajal dokumentaalselt tõendada. Uue EU taastuvenergia direktiivi valguses on ka kütteks mineva biomassi veoste päritolu tõendamine olulisem kui kunagi varem. Olgu see ümar- või energiapuit, metsamaterjali transpordil peab puidu päritolu alati olema saatelehel kaasas.

Kuidas pidada vaheladude üle arvestust automaatselt?

Lank.ee uue vahelao mooduliga saab pidada detailset ja automaatset arvestust vaheladudes oleva metsamaterjali üle. Automaatset arvestust vahelaos oleva puidu üle peetakse saabunud ja lahkunud veoselehtede põhjal FIFO (first-in-first-out) meetodil.


Lank.ee vahelao automaatika:

 • automaatne laoseisu arvestus
 • automaatne päritolude arvestus
 • automaatne sertifikaatide arvestus

 • Lank.ee vahelao moodul lihtsustab aruandlust:

 • automaatne päritolude akt veoselehele kaasa
 • päritolude koondaruanne puidu ostjale

 • Kasutamiseks avatud

  Vahelao võimalused on kõigile klientidele kasutamiseks avatud. Menüüs on uus nupp VAHELADU.


  Ülevaade laoseisust

  Ülevaade vaheladudes olevast puidust avaneb metsameistril VAHELADU menüü alt.

  Vaheladu

  Veoselehe tegemine vahelattu

  Veoselehe tegemiseks vahelattu tuleb menüüs vajutada nuppu LANGID või ENERGIAPUIT. Seejärel tekib autojuhile nimekiri lankidest.

  Soovitud langile klikkides saab autojuht valida sihtkohaks vahelao ja sisestada kogused ning koostada veoselehe.

  Vaheladu

  Veoselehe tegemine vahelaost välja

  Autojuht saab teha vahelaost veoselehe vajutades menüüs nuppu VAHELADU. Seejärel tekib autojuhile nimekiri vaheladudest.

  Soovitud vahelaole klikkides saab autojuht valida veose sihtkoha ja sisestada kogused ning koostada veoselehe.

  Vaheladu

  Proovige ja andke julgelt tagasisidet info[at]lank.ee


  Deskis OÜ 07.08.2023
  Tagasisidet ootame SIIA või info[at]lank.ee

  ©Deskis OÜ 2023

  Jälgi meid LinkedIn, Facebook ja Instagram kanalites.