Deskis OÜ | Langihaldus


Lisa oma kaardikiht lank.ee'sse!

Selleks, et saada oma kaardikiht lank.ee kaardivaatesse, saada meile kaardikihi WMS link.

Seadistame lingi tarkvarasse Sinu asutuse alla ning seejärel on kiht võimalik aktiveerida kaardil Kaart -> Kihid.
WMS (Web Map Service) on teenus, mis kliendi päringu alusel väljastab kliendile rasterkujul kaardipildi. Näiteks võib selliseks kaardikihiks olla mõni Maa-ameti või muu avalik või mitteavalik kiht, mida ForestMan teenuses ei ole.

Kui teie ettevõttes on oma kaardiserver, mis väljastab WMS kaardikihte, siis küsi selle linki oma firma IT-töötajalt!


Deskis OÜ 30.09.2022
Tagasisidet ootame SIIA või langihaldus[at]deskis.ee

©Deskis OÜ 2022

Jälgi meid LinkedIn, Facebook ja Instagram kanalites.