Deskis OÜ | Langihaldus
Lisa lank.ee või sihtkohas.ee veebilehe ikoon mobiiliekraanile!

Selleks:

 • Ava teenuse veebileht.
 • Vajuta veebilehe seadete nupule paremal üleval nurgas.
 • Vali Avaekraanile lisamine.
 • Nimeta ikoon oma soovile vastavalt, nt lank.ee, sihtkohas.ee.
 • Vajuta nuppu Lisa.  Veebilehe ikoon lisatakse seejärel Sinu mobiiliekraanile.
 • Tagasisidet ootame SIIA või langihaldus[at]deskis.ee

  ©Deskis OÜ 2022

  Jälgi meid LinkedIn, Facebook ja Instagram kanalites.