Deskis OÜ | ForestMan


Asukoha kuvamine

Selleks lülita rakenduses sisse oma asukoha lubamine (Seaded -> Töötajad -> Asukoha lubamine)

ning aktiveeri kaardil kiht Kaastöötajad. Privaatsuse kaalutlustel saab oma asukohta lubada iga

töötaja isiklikult, st seda ei saa teha administraatori õigustega isik või mõni teine töötaja.

Asukoht kuvatakse Töötaja ikooniga.


Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, siis ootame tagasisidet SIIA©Deskis OÜ 2020

LinkedIn, Facebook, Instagram